Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png

TAKLIMAT KHAS PENERAPAN IMAN DAN AMANAH

BANDAR SERI BEGAWAN, 21 Oktober 2020 - Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini menganjurkan satu taklimat khas menjurus kepada penerapan iman dan amanah bagi pegawai dan kakitangan Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bertempat di Dewan Tripartite, Jabatan Buruh.

WhatsApp Image 2020-10-21 at 8.22.11 AM.jpeg

MINI GALERI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DIRASMIKAN

Mini Galeri Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ini mempamerkan koleksi maklumat dan bahan rujukan bagi sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu seperti  buku Dirgahayu, Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama Rakyat dan Penduduk di daerah-daerah sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Regata Brunei Darussalam dan Sambutan Jubli Emas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta. 

IMG_7847.JPG IMG_7562.JPG IMG_7597.JPG

IMG_7502.JPG

MAJLIS BERDIKIR ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA KE MASJID DAERAH-DAERAH SEMPENA SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SALLALLAHU ‘ALAIHI WASSALAM TAHUN 1442H/2020M

Rombongan Dikir Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya hari in mengadakan Majlis Dikir Maulud Nabi Muhammad Sallalahu 'Alaihi Wassalam ke Daerah Belait. Mengetuai rombongan ke majlis tersebut ialah Yang Mulia Awang Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap (Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang) Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

IMG_7335.JPG IMG_7402.JPG IMG_7384.JPG

IMG_7379.JPG

  
  
2020 Kalendar Blackout Dates.pdf2020 Kalendar Blackout Dates
2019 Kalendar Black-Out Date.pdf2019 Kalendar Black-Out Date
Garispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid.pdfGarispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid
GARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN.pdfGARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN
  
  

​SIX [6] MONTHS TERM CONTRACT OF RUBBISH NETTING AT MAKAM DIRAJA, KG TAMOI.

  

​SIX [6] MONTHS TERM CONTRACT OF RUBBISH NETTING AT RIVER BANK OF MASJID KG PINTU MALIM AND KG SUNGAI LAMPAI, JALAN KOTA BATU.

  

​To Supply, Install and Delivery of Heavy Duty Foldable Table and Heavy Duty Banquet Chairs for Ministry Of Home Affairs Building.

  

​​To Replace Air Conditioning Units At Bilik Pameran Ground Floor, Ministry Of Home Affairs Building.

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg