Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Sliders laman web (5).png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png

​KELAYAKAN CUTI SAKIT BAGI PEKERJA DI SEKTOR SWASTA

​Berikutan dengan isu yang ditimbulkan, Jabatan Buruh telah mengambil tindakan meneliti peruntukan undang-undang berkenaan dengan kelayakan cuti sakit yang digariskan di dalam Perintah Pekerjaan 2009 atau Employment Order 2009. Dengan yang demikian, setelah mengambil kira kepentingan orang awam atau public interest dalam mana negara kita sedang menghadapi situasi COVID-19 pada ketika ini, adalah dimaklumkan bahawa pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, tempoh minima perkhidmatan bagi pekerja di sektor swasta bagi mendapatkan kelayakan cuti sakit adalah dengan ini dipinda kepada ‘apabila tempoh perkhidmatan pekerja dengan majikannya telah mencapai sekurang-kurangnya satu (1) bulan sahaja’. Perubahan ini adalah berbentuk sementara dan mula berkuatkuasa bermula 9hb Mac 2020 sehingga ke satu (1) tarikh yang akan dimaklumkan kemudian, yang mana tertakluk kepada situasi wabak COVID-19 yang sedang kita sama-sama tangani pada masa ini. 

Siaran Akhbar MOHA _01 April 2020 Kelayakan Cuti Sakit Bagi Pekerja Di Sektor Swasta-1.jpg

​BAYARAN PENTADBIRAN PERMOHONAN HIBURAN AWAM & PENGELUARAN LESEN HIBURAN AWAM BERBENTUK ELEKTRONIK (E-LICENSE) MELALUI EMEL

​Seterusnya dimaklumkan jua, bermula 01 April 2020 Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan memaklumkan dalam meningkatkan tahap prestasi perkhidmatan kepada orang ramai dengan mengeluarkan Lesen Hiburan Awam berbentuk elektronik (e-license) melalui emel. Dari itu pemohon tidak perlu lagi ke kaunter OneBiz untuk mengambil surat kebenaran atau lesen fizikal (hardcopy) yang digunapakai pada masa ini. 

Makluman Unit Pengawalan Hiburan Awam-1.jpg

PENUTUPAN SEMENTARA BEBERAPA BUAH TAMU DI DAERAH BELAIT

Ke arah mempertingkatkan lagi langkah-langkah membendung penularan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam, serta berpandukan kepada nasihat-nasihat Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa bermula pada hari ini, Khamis 01 Syaaban 1441H bersamaan 26 Mac 2020M, beberapa buah tamu di Daerah Belait akan ditutup  buat sementara waktu sehingga ke satu masa yang akan dimaklumkan kemudian.

Siaran Akhbar 26032020 Penutupan Sementara Beberapa Buah Tamu di Daerah Belait Final-1.jpg

  
  
2020 Kalendar Blackout Dates.pdf2020 Kalendar Blackout Dates
2019 Kalendar Black-Out Date.pdf2019 Kalendar Black-Out Date
Garispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid.pdfGarispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid
GARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN.pdfGARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

1k1p logo.jpg
OneBiz.jpg
Outlook Logo.png
Iklan Tawaran Pelita Brunei 1.jpg

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg