Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png/Slider_images/04.png/Slider_images/05.png

Jawatan Kosong Sebagai Penghulu Mukim atau Ketua Kampung

​Beberapa Jawatan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung di Seluruh Negara telah dibukakan untuk pencalonan bermula 1 Oktober 2018 hingga 31 Oktober 2018

Logo Panji Panji.png

3 OKTOBER 2018 - Jerayawara Skim Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Bagi Daerah Tutong

​3 Oktober 2018 - Tutong, Jerayawara mengenai Skim Penghulu Mukim dan Ketua Kampung dilaratkan lagi ke Daerah Tutong pada hari ini. Jerayawara tersebut telah diadakan di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyaratan Tutong.

panji.gif

26 September 2018 - MUZAKARAH MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI BERSAMA PENGHULU-PENGHULU MUKIM DAN KETUA-KETUA KAMPUNG DI DAERAH TUTONG DAN DAERAH BELAIT

Muzakarah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri bersama Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung diteruskan lagi pada hari ini di Daerah Tutong pada sebalah pagi dan Daerah Belait di sebelah petang

IMG_5174.JPG

25 September 2018 - MUZAKARAH MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI BERSAMA PENGHULU-PENGHULU MUKIM DAN KETUA-KETUA KAMPUNG DI DAERAH BRUNEI DAN MUARA

Sebagai salah satu inisiatif dan usaha dalam memberigakan proses pengisian Jawatan-Jawatan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri hari ini meneruskan lagi Muzakarah bersama Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampung di Seluruh Negara. Pada hari ini muzakarah tertumpu di Daerah Brunei dan Muara dan dibahagikan kepada dua sesi iaitu sesi pagi dan petang mengikut zon masing-masing

Logo Panji Panji.png

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN.pdfBorang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN
Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN.pdfBorang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png

 Taklimat Skim

Taklimat Skim PMKK.png