Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Bomba 59 tahun (1).png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png

Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian

​​Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) melalui Jabatan-Jabatan Bandaran telah memperkenalkan satu inisiatif baharu dalam memudahcara pembayaran cukai bangunan di kawasan-kawasan perbandaran Bandar Seri Begawan; Kuala Belait dan Seria; dan Tutong. 

[QR CODE] Tatacara Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian (1).png

MAJLIS TADARUS AL-QURAN BULAN RAMADHAN MAJLIS PERUNDINGAN MUKIM DAN KAMPUNG BERSERTA ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI BAWAHNYA TAHUN 1440H/2019M BAGI DAERAH TUTONG.

Majlis Tadarus Al-Quran Bulan Ramadhan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Berserta Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan Di bawahnya  merupakan salah satu program kementerian bagi mendekatkan lagi hubungan silaturahim antara pihak kementerian dengan kepimpinan akar umbi dan penduduk-penduduk mukim dan kampung di Daerah Tutong. Disamping itu, ianya juga adalah merupakan salah satu aktiviti keugamaan tahunan kementerian dalam meraih kemanfaatan dan pahala di bulan Ramadhan yang penuh berkat.

WhatsApp Image 2019-05-14 at 8.13.41 PM.jpeg

MAJLIS TADARUS AL-QURAN BULAN RAMADAN KHEDN BERMULA

Di antara tujuan rombongan Tadarus Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ke Daerah-Daerah adalah untuk meningkatkan amal ibadat di bulan Ramadhan dan di samping itu juga ianya dapat menjalinkan hubungan silaturahim yang erat dikalangan Pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya berserta Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung  dan pemimpin-pemimpin akar umbi.

DSC_9733.JPG

MAJLIS MEMBACA SURAH YASSIN DAN TAHLIL BAGI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN DAN AL-MARHUMAH DULI RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK DAMIT ROMBONGAN KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA

​Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diketuai oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar Bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

IMG_5616.JPG

  
  
2019 Kalendar Black-Out Date.pdf2019 Kalendar Black-Out Date
Garispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid.pdfGarispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid
GARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN.pdfGARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN
Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN.pdfBorang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN
Borang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN.pdfBorang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)

 Pautan Kerajaan

OneBiz.jpg
Outlook Logo.png

 Taklimat Skim


Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg