Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png/Slider_images/04.png

Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian

​​Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) melalui Jabatan-Jabatan Bandaran telah memperkenalkan satu inisiatif baharu dalam memudahcara pembayaran cukai bangunan di kawasan-kawasan perbandaran Bandar Seri Begawan; Kuala Belait dan Seria; dan Tutong. 

[QR CODE] Tatacara Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian (1).png

LAWATAN KERJA KE AKTIVITI PEREKONOMIAN 1K1P DI DAERAH TEMBURONG

​TEMBURONG, 20 April – Siri lawatan kerja Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ke daerah-daerah diteruskan lagi ke Daerah Temburong hari ini. Program lawatan kerja hari ini tertumpu kepada aktiviti perekonomian Satu Kampung Satu Produk yang dikendalikan oleh beberapa buah Majlis-Majlis Perundingan Kampung (MPK) khususnya MPK Rataie, MPK Puni, dan MPK Tanjong Bungar.

WhatsApp Image 2019-04-20 at 3.26.47 PM.jpeg

LAWATAN KERJA YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI KE DAERAH BELAIT

BELAIT, 17 April – Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan Daerah sebagai Urus Setia Lembaga Pengelola Majlis Perundingan Mukim dan Kampung akan sama-sama mengesankan kepimpinan akar umbi menerusi Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung yang menjadi pemangkin kepada pembangunan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat mukim dan kampung. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga sentiasa menggalakkan usaha di peringkat akar umbi untuk mengembang-majukan program Satu Kampong Satu Produk. Program strategik ini diteruskan dan ditingkatkan dengan penglibatan belia dan penduduk mukim dan kampung ke arah menjana sosio ekonomi dan pendapatan penduduk di negara ini.

WhatsApp Image 2019-04-18 at 2.17.36 PM.jpeg

MAJLIS MAKAN MALAM KURSUS INDUKSI PASUKAN TINDAK BALAS DAN PENILAIAN KECEMASAN ASEAN (ASEAN-ERAT) KALI KE-11

​Pada tahun ini, Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi penganjuran Kursus Induksi ASEAN-ERAT yang berlangsung selama lapam (8) hari bermula dari 7 hingga 15 April 2019.

IMG_4710.jpg

  
  
2019 Kalendar Black-Out Date.pdf2019 Kalendar Black-Out Date
Garispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid.pdfGarispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid
GARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN.pdfGARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN
Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN.pdfBorang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN
Borang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN.pdfBorang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)

 Pautan Kerajaan

OneBiz.jpg
Outlook Logo.png

 Taklimat Skim


Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg