Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK v2.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

SIARAN-SIARAN AKHBAR | FAQS | OPS PULIH COVID-19

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA

SOALAN-SOALAN LAZIM  FAQS.gif

​.

FASA PERALIHAN BAGI MENAIK TARAF SISTEM BARU KAD PENGENALAN.

​Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan (JIPK) dengan ini memaklumkan bahawa pada masa ini Sistem Pendaftaran Kad Pengenalan yang lama adalah dalam fasa peralihan untuk di naik taraf kepada sistem baru yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. 

ApplicationFrameHost_WmIeOVZKYI.png

PELANTIKAN 3 PEGAWAI KANAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Jumaat, 17 Jun. - Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan ini dimaklumkan, bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa Pegawai Kanan.

​.

MAJLIS PELANCARAN MEMULAKAN BACAAN AYAT-AYAT SUCI AL-QURAN MAJLIS KHATAM AL-QURAN 76 KALI KHATAM

​Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 76 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Penuntut-Penuntut Sekolah dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-76 Bagi Tahun 2022 telah diadakan pada hari ini, Khamis, 16 Zulkaedah 1443 Hijrah bersamaan 16 Jun 2022 Masehi bermula selepas sembahyang Fardhu Asar berjemaah bertempat di masjid-masjid terpilih di setiap daerah.

IMG_7553.JPG

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg