Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK v2.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

SIARAN-SIARAN AKHBAR | FAQS | OPS PULIH COVID-19

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA

SOALAN-SOALAN LAZIM  FAQS.gif


​.

PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI DI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

​Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan mengenai dengan  pengemaskinian operasi kaunter-kaunter perkhidmatan orang ramai di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan susulan Kenyataan Media Jabatan Perdana Menteri pada hari Selasa, 4 Rabiulakhir 1443 bersamaan 9 November 2021 mengenai dengan Fasa Peralihan di bawah Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19.


Selaras dengan Garis Panduan Fasa Peralihan tersebut, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan akan menambah kapasiti dan membuat tambahan perkhidmatan yang dikategorikan sebagai berkeperluan penting (essential) di Ibu Pejabat dan Pejabat-Pejabat Cawangan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bermula hari ini, Isnin, 17 Rabiulakhir 1443 bersamaan dengan 22 November 2021.


​.

PROGRAM BANDARKU CERIA DIADAKAN SEMULA

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memaklumkan mengenai pembukaan semula Program Bandarku Ceria susulan Kenyataan Media Jabatan Perdana Menteri pada hari Selasa, 4 Rabiulakhir 1443 bersamaan 9 November 2021 bagi Pengumuman Fasa Peralihan Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan mula berkuatkuasa pada hari Jumaat, 14 Rabiulakhir 1443 bersamaan 19 November 2021.

​.

LAWATAN TINJAUAN BANJIR DAERAH BELAIT

Rombongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah membuat lawatan tinjauan ke kawasan-kawasan yang terjejas dengan banjir di Daerah Belait .

LAWATAN KE CHECK POINT (1).JPG

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
There are no items to show in this view of the "Iklan KHEDN" list.

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg