Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/E-Undi PMKK v2.png/Slider_images/1k1p.png/Slider_images/PSC.png/Slider_images/Visi Misi.png

MAJLIS SAMBUTAN AWAL TAHUN 1444 HIJRAH BAGI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DI DALAMNYA ANJURAN JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT

Majlis Sambutan Awal Tahun 1444 Hijrah bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di dalamnya anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat telah diadakan pada hari Selasa, 04 haribulan Muharram 1444 bersamaan dengan 02 haribulan Ogos 2022 bertempat di Dewan Serbaguna, Ibu Pejabat Jabatan Bomba dan Penyelamat, Landasan Lama, Berakas.

06.jpeg

UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-76 BAGI TAHUN 2022

Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam ini menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera peribadi bagi Pengiran-Pengiran dan mereka yang dikurniakan gelaran; dan Bendera Negara Brunei Darussalam bagi orang ramai dan juga termasuk di bangunan-bangunan dan premis-premis perniagaan.

IMG_8716.JPG

RAPTAI PENUH MAJLIS RAMAH MESRA BERSAMA RAKYAT DAN PENDUDUK DI DAERAH TUTONG SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN KEPUTERAAN KDYMM PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-76

Raptai penuh Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di Daerah Tutong Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-76 bagi Tahun 2022 telah diadakan pada hari Sabtu, 23 haribulan Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 23 haribulan Julai 2022 bertempat di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan, Daerah Tutong. 

01.jpg

  
  
Folder: Garispanduan Hiburan AwamGarispanduan Hiburan Awam
Folder: Borang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan PenerbitanBorang Permohonan Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Folder: Borang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua KampungBorang Pencalonan Penghulu Mukim dan Ketua Kampung
  
  

​To Supply, Install and Delivery of Heavy Duty Shredder Machine For Ministry of Home Affairs, Negara Brunei Darussalam.

  

​To Supply And Install New Air Conditioning For Ministry Of Home Affairs, Negara Brunei Darussalam

 Pautan Kerajaan

 Taklimat Skim

Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg