Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png/Slider_images/04.png/Slider_images/05.png

Jawatan Kosong Sebagai Penghulu Mukim dan Ketua Kampung

[Tarikh Tutup 21 Februari 2019]

​Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan sukacitanya mempelawa dan menjemput penduduk-penduduk yang bermastautin di Daerah Brunei dan Muara, Daerah Belait, Daerah Tutong dan Daerah Temburong untuk menghadapkan pencalonan bagi mengisikan jawatan sebagai Penghulu Mukim dan Ketua Kampung di keempat-empat daerah.​


MASJIDKU MA'MUR NEGARA BERKAT

BANDAR SERI BEGAWAN, Ahad, 17 Februari 2019 - Program Masjidku Ma'mur Negara Berkat yang diadakan di  Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan pada minggu ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal  Ugama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, dan disokong oleh Jabatan Perdana Menteri. ​

IMG_1843.JPG

YANG BERHORMAT MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI MELANCARAKAN KARNIVAL GERAI WAWASAN MUKIM LIANG

Majlis yang dianjurkan oleh Majlis Perundingan Mukim Liang dan Majlis-Majlis Perundingan Kampung Sungai Liang, Kampung Lumut I, Kampung Lumut II dan Kampung Rancangan Perumahan Negara, Lumut dengan kerjasama Jabatan Daerah Belait bertujuan untuk memeriahkan dan memajukan Gerai Wawasan Mukim Liang supaya ianya dapat dikenali ramai dan seterusnya akan dapat menjadi salah satu tarikan pelancong di daerah ini. Ianya juga bertujuan untuk mewujudkan perniagaan jangka panjang gerai tersebut dengan meningkatkan lagi aktiviti-aktiviti perniagaan di gerai berkenaan yang diungkayahkan oleh Biro Peladang Majlis Perundingan Mukim (MPM) Liang.​

IMG_1222.JPG

TINJAUAN KE KOMPLEKS PASARNEKA DAN TAMU TUTONG

TUTONG,  Khamis, 31 Januari 2019Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri telah membuat tinjauan ke Kompleks Pasarneka dan Tamu Tutong hari ini bertujuan untuk melihat keadaan tamu dan menyaksikan sendiri bagaimana perniagaan-perniagaan dijalankan, melihat prasarana yang disediakan di samping mendengar masalah-masalah yang dihadapi oleh penjaja.

IMG_1018.JPG

  
  
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN.pdfBorang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN
Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN.pdfBorang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN

 E-Mel Kerajaan

Outlook Logo.png

 Taklimat Skim

Taklimat Skim PMKK.png
icon buku panduan skim penghulu ketua kampung.png