Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTimbalan-Timbalan Setiausaha Tetap

IMG_0035.jfif
Yang Mulia
Awang Abdul Walid bin Haji Matassan
Timbalan Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri 

Awang Abdul Walid bin Haji Matassan lahir pada 19 Disember 1971. Beliau mempunyai kelulusan akademik B.A Public Policy and Administration dari Universiti Brunei Darussalam pada tahun 1996. Pada tahun 2008 dan 2012 beliau telah mengikuti Program Pembangunan Kapasiti dalam Perkhidmatan Awam iaitu Executive Development Program for Middle Management Officers (EDPMMO) 2008 dan Executive Development Program for Senior Officers (EDPSGO) 2012.

Awang Abdul Walid bin Haji Matassan dilantik sebagai Timbalan Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah), Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri pada 28 Jun 2018.

Tugas-Tugas Umum

1. Membantu Setiausaha Tetap (Daerah dan Bandaran) mengawasi Hal Ehwal Pengurusan, Perancangan, Kemajuan, Pelaksanaan dan perkara-perkara berkaitan dengan Hal Ehwal Jabatan seperti berikut:-

        a. Jabatan Daerah Brunei dan Muara

        b. Jabatan Daerah Belait

        c. Jabatan Daerah Tutong

        d. Jabatan Daerah Temburong

        e. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan

        f. Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria

        g. Jabatan Bandaran Tutong


2. Membantu Tugas-tugas Setiausaha Tetap (Bandaran dan Daerah) Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

3. Menerima arahan-arahan dari Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Setiauasaha Tetap dari masa ke semasa.

Tugas-Tugas Khusus

1. Institusi Penghulu Mukim dan Ketua Kampung (Lembaga Pengelola/ Majlis Perundingan Mukim dan Kampung)

2. Urusetia Satu Kampung Satu Produk (IKIP)

3. Memantau persiapan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam


Beliau juga dilantik di dalam beberapa Jawatankuasa seperti: -

 1. Setiausaha Bersama Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun.
 2. Timbalan Pengerusi Lembaga Tawaran Kecil bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
 3. Timbalan Pengerusi Bersama Regata Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun.
 4. Pengerusi Bersama Editorial Board (Jawatankuasa Percetakan Buku Dirgahayu 2018) bagi Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun.
 5. Setiausaha Bersama Jawatankuasa Khas bagi Jawatankuasa Upacara Pengibaran Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun.
 6. Ahli Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tatatertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung.
 7. Setiausaha Bersama Majlis Khatam 73 Kali Khatam Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun.
 8. Pengerusi Upacara Penurunan Bendera Besar Negara Brunei Darussalam Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke 73 Tahun.
 9. Penasihat Bersama Jawatankuasa Kerja Majlis Kesyukuran dan Penyampaian Cenderamata Anak-Anak yang Lahir pada 15 Julai 2019 Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Tahun Peringkat Akhir Kebangsaan bagi Tahun 2019.
 10. Timbalan Pengerusi Bersama bagi Jawatankuasa Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam (APCPA) dan Anugerah Kakitangan Berjasa dan Berbakti (AKB2PA) bagi Tahun 2019.
 11. Ahli – Jawatankuasa Pandu Program Satu Kampung Satu Produk (1K1P) Peringkat Kebangsaan.
 12. Timbalan Pengerusi Bersama kepada Jawatankuasa Menilai Pengurniaan Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat-Pingat Kehormatan bagi Tahun 2019.
 13. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Projek Peningkatan Kemudahan-Kemudahan Asas Pelancongan di Kampong Ayer mulai 1 Mei 2019.
 14. Ahli Jawatankuasa Kerja Promosi dan Pelancongan bagi persediaan Negara Brunei Darussalam sebagai Pengerusi ASEAN 2021.


Sebelum pelantikan Awang Abdul Walid bin Haji Matassan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, beliau pernah menjawat jawatan-jawatan berikut:-

Tarikh Lantikan     

02.10.1996  Pegawai Pentadbir Pelatih, Jabatan Perkhidmatan Awam

01.01.1999  Pegawai Pentadbir Tingkat I, Jabatan Perkhidmatan Bomba

01.04.2000  Pegawai Pentadbir Tingkat I, Jabatan Perkhidmatan Awam

11.03.2002  Pegawai Pentadbir Tingkat I, Jabatan Perdana Menteri

01.08.2004  Pegawai Pentadbir Tingkat Khas, Jabatan Perdana Menteri

01.09.2008  Pegawai Pentadbir Kanan, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan

Selaku Penolong Pengarah Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan (NDMC) dan terlibat dalam penubuhan awal bangunan Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Skim Perkhidmatan Pengurus bencana dan Struktur Pusat Pengurusan. Terlibat dalam membantu dari segi pentadbiran dalam operasi-operasi bencana.

19.09.2011  Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Kesihatan

23.07.2013  Pegawai Pentadbir Kanan, Kementerian Kesihatan

Antara lain tugas adalah menjalankan Tugas selaku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan.  Menjadi Ahli dalam beberapa jawatankuasa Pengurusan Skim Perkhidmatan bagi jawatan-jawatan di dalam Kementerian Kesihatan seperti Skim Kedoktoran dan Skim Kejururawatan.

20.01.2016 Pegawai Pentadbir Kanan Selaku Pemangku Timbalan Ketua  Pengarah Perkhidmatan Awam

Antara bidang tugas adalah bertanggungjawab ke atas empat bahagian utama di dalam Jabatan Perkhidmatan Awam. Salah satu tugas yang utama adalah membantu dalam merancang sumber tenaga manusia dalam perkhidmatan awam dalam memastikan sumbangan berkualiti. Melaksana dan merebiu dasar-dasar yang berkaitan dengan sumber manusia dalam perkhidmatan awam di samping membangun kapasiti perkhidmatan awam.

30.12.2016  Pegawai Pentadbir Kanan, Bahagian Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam, Jabatan Perdana Menteri

19.04.2017  Timbalan Setiausaha Tetap (Hal Ehwal Korporat dan Pentadbiran Awam), Jabatan Perdana Menteri

Bidang tugas di dalam hal ehwal koporat dan Pentadbiran Awam dalam membantu Setiausaha Tetap dalam melaksanakan Rangka Kerja Perkhidmatan Awam (RKPA), khususnya dalam meneliti dasar-dasar dalam Perkhidmatan Awam (Civil Service Reform) yang menjurus kepada inovasi-inovasi yang menggalak perkembangan negara selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Melaksanakan inisiatif-inisiatif Rangka Kerja Perkhidmatan Awam melalui penubuhan Civil Service Framework Unit untuk memastikan inisiatif utama dalam RKPA mencapai sasarannya.  Di samping itu, bertanggungjawab dalam hal ehwal yang berkaitan dengan korporat dan urustadbir Jabatan.

Awang Abdul Walid bin Haji Matassan telah dianugerahkan "Pingat Indah Kerja Baik" (P.I.K.B.) pada 16 Februari 2008, "Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Keempat" (P.S.B) pada 27 Julai 2010 dan "Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ketiga" (S.M.B) pada 05 Oktober 2013.

Beliau mendirikan rumahtangga dengan Hajah Siti Ainun Jariah binti Haji Mohamad Ja'afar, Pegawai Pelajaran, Pusat Tingkatan Enam Sengkurong dan mempunyai tiga orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Hobi beliau adalah berbasikal dan bermain muzik.