Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang​​​

Public Entertainment (3).png


​Kawalan Logo/Lambang

 • ​Pengunaan Logo dan Lambang adalah di bawah Akta Lambang-lambang dan Nama-nama (Pencegahan Penggunaan Yang Salah), 1967.
 • Semua permohonan diproses dengan kerjasama Peguam Negara, Pesuruhjaya Polis dan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara.

​Tatacara Memohon

 1. Dapatkan borang permohonan di kaunter Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan, Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Bandar Seri Begawan atau muat turun borang di sini​​.
 2. Borang Permohonan hendaklah diisikan dengan lengkap dan menghadapkan borang permohonan secara terus ke kaunter Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri tidak kurang tiga (3) bulan sebelum cadangan tarikh menggunakan logo.

Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan

 1. Salinan Kad Pengenalan
 2. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan/Syarikat/Pertubuhan
 3. Contoh Logo/Lambang dalam 4 salinan asal berserta tafsiran
 4. Surat
  1. ​Surat mengenai penggunaan tulisan JAWI daripada Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka
  2. Surat Pengesahan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka sama ada logo tersebut betul dan teratur.