Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Kutipan Derma, Tajaan dan Iklan

​​Kawalan Kutipan Derma​ / Tajaan

 • ​Pengutipan derma yang melibatkan kewangan, benda, iklan dan tajaan adalah dikawal oleh Akta Pangawalan Pengutipan Derma 1953 (Penggal 91).
 • Kuasa membenarkan adalah Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menurut Akta Pengawalan Pengutipan Derma 1953.
 • Kutipan derma secara langsung pada lazimnya tidak dibenarkan kecuali dalam kes-kes tertentu.
 • Kutipan mestilah secara sukarela.
 • Kutipan mestilan menggunakan Resit Rasmi yang menyatakan nama penderma/penaja, jumlah derma dan tandatangan penderma/penaja.
 • Kebenaran pengutipan adalah untuk satu (1) bulan sahaja.
 • Bilangan pengutip derma dihadkan kepada tiga (3) orang sahaja.
 • Satu salinan Kunci Kira-kira mestilah dihadapkan ke Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.
 • Kutipan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan dan Undang-undang Negara.
 • Kutipan hanya dibolehkan mengikut kawasan daerah terbabit sahaja.

Tatacara Memohon

 1. Dapatkan borang permohonan di kaunter Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan, Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Bandar Seri Begawan atau muat turun borang Permohonan Kutipan Derma/Tajaan. ​​.
 2. Borang Permohonan hendaklah diisikan dengan lengkap dan menghadapkan borang permohonan secara terus ke kaunter Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri.

Dokumen Diperlukan:

 1. Cover letter
 2. Borang Permohonan Kutipan Derma / Tajaan (muat turun di laman web KHEDN atau boleh didapatkan di Kaunter Unit Hiburan Awam dan Penerbitan, Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jalan James Pearce, Bandar Seri Begawan)
 3. Salinan surat kebenaran/sokongan daripada Pasukan Polis Diraja Brunei (Untuk aktiviti yang memerlukan kebenaran pihak Polis dan agensi-agensi lain yang berkaitan dengan aktiviti seperti penggunaan Jalan Raya dan sebagainya)
 4. Salinan surat kebenaran menggunakan tempat (Jika perlu)
 5. Salinan surat Pendaftaran Pertubuhan /Sijil Pendaftaran Syarikat Perniagaan 16 & 17
 6. Salinan surat sokongan derma daripada Kementerian/Organisasi
Permohonan dihadapkan ke:

Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan 
Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
Jalan James Pearce
Bandar Seri Begawan BS8610
Negara Brunei Darusalam

Pembayaran bagi Pas Derma/Tajaan:

Kaunter Pembayaran 
Unit Pengawalan Hiburan Awam dan Penerbitan
Tingkat 3, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, 
Jalan James Pearce, Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam

Isnin – Khamis 8.00 pagi - 11.00  pagi, 1.45 petang - 3.00 petang
Sabtu 8.00 pagi hingga 10:30 pagi