Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

 PERTANDINGAN MENGHAFAZ SURAH-SURAH PILIHAN BERSERTA PEMAHAMAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI

Tempat Acara/Aktiviti

Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong

Tarikh & Waktu Bermula

28/09/2017 08:20

Tarikh & Waktu Berakhir

28/09/2017 16:20

Keterangan Acara

TEMBURONG - Hari Khamis, 07 Muharram 1439 bersamaan 28 September 2017 bertempat di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong telah berlangsung Pertandingan Menghafaz Surah-Surah Pilihan Berserta Pemahaman Sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saiffuddien Sa’adul Khairi Waddien Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-71 bagi Tahun 2017 Peringkat Akhir Kebangsaan dikendalikan oleh Jabatan Daerah Temburong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

28-September-2017 8:20 AM

Unknown Column

28-September-2017 4:20 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 07/10/2017 14:56 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 07/10/2017 14:56 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah