Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

MAJLIS SAMBUTAN AWAL TAHUN HIJRAH 1439H BAGI  KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI DAN JABATAN-JABATAN DIBAWAHNYA DAN MAJLIS MEMBACA SURAH YAASIN, TAHLIL DAN DOA KESYUKURAN  SEMPENA  SAMBUTAN MEMPERINGATI  HARI ULANG TAHUN PENUKARAN NAMA BANDAR BRUNEI KEPAD

Tempat Acara/Aktiviti

Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan

Tarikh & Waktu Bermula

27/09/2017 15:00

Tarikh & Waktu Berakhir

27/09/2017 17:00

Keterangan Acara

BANDAR SERI BEGAWAN 27 September - Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1439H bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Dan Jabatan-Jabatan Dibawahnya dan Majlis Membaca Surah Yaasin, Tahlil Dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Memperingati Hari Ulang Tahun Penukaran Nama Bandar Brunei Kepada Bandar Seri Begawan Kali Ke-47 Bagi Tahun 2017 bertempat di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan. Majlis ini dikelolakan oleh Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

27-September-2017 3:00 PM

Unknown Column

27-September-2017 5:00 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 07/10/2017 14:52 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 07/10/2017 14:52 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah