Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

 INTERVIEW YB MENTERI HAL EHWAL DALAM NEGERI BAGI DOKUMENTARI KHAS JUBLI EMAS

Tempat Acara/Aktiviti

Bilik Tetamu Kecil, Aras 7, KHEDN

Tarikh & Waktu Bermula

11/09/2017 09:00

Tarikh & Waktu Berakhir

11/09/2017 10:05

Keterangan Acara

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ditemu-ramah oleh Radio Televisyen Brunei bagi bagi Dokumentari Khas Jubli Emas

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

11-September-2017 9:00 AM

Unknown Column

11-September-2017 10:05 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 11/09/2017 14:44 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 11/09/2017 14:54 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah