Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

KEBERANGKATAN DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA MAHKOTA PENGIRAN MUDA HAJI AL-MUHTADEE BILLAH KE TAMAN EKO KORIDOR, SUNGAI KEDAYAN, BANDAR SERI BEGAWAN

Tempat Acara/Aktiviti

Taman Eko Koridor, Sungai Kedayan

Tarikh & Waktu Bermula

09/09/2017 09:00

Tarikh & Waktu Berakhir

09/09/2017 11:30

Keterangan Acara

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri - menjunjung keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ke taman eko koridor Sungai Kedayan, Bandar Seri Begawan

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

09-September-2017 9:00 AM

Unknown Column

09-September-2017 11:30 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 11/09/2017 14:40 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 11/09/2017 14:40 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah