Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Sesi Muzakarah Yang Berhormat  Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Dan Penghulu-penghulu Mukim Dan Ketua-ketua Kampong Daerah Brunei Dan Muara

Tempat Acara/Aktiviti

Bilik Mesyuarat Jabatan Daerah Brunei dan Muara

Tarikh & Waktu Bermula

15/08/2017 08:35

Tarikh & Waktu Berakhir

15/08/2017 11:00

Keterangan Acara

Sesi Muzakarah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penghulu-Penghulu Mukim dan Ketua-Ketua Kampong Daerah Brunei dan Muara bagi Zon 1 dan Zon 3.

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

15-August-2017 8:35 AM

Unknown Column

15-August-2017 11:00 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 15/08/2017 15:51 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 16/08/2017 14:07 by Nusratina Binti Hj Md Daud