Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

MAJLIS PENYAMPAIAN HADIAH PERADUAN MENCIPTA CENDERAMATA KENANGAN SEMPENA SAMBUTAN JUBLI EMAS KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Tempat Acara/Aktiviti

Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas

Tarikh & Waktu Bermula

06/08/2017 09:00

Tarikh & Waktu Berakhir

06/08/2017 12:00

Keterangan Acara

Tetamu Kehormat Majlis:- Yang Mulia Haji Idris bin Haji Md Ali Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Selaku Pengerusi Urusetia Cenderamata Kenangan Negara Brunei Darussalam

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

06-August-2017 9:00 AM

Unknown Column

06-August-2017 12:00 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 05/08/2017 15:06 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah
Last modified at 05/08/2017 15:06 by Hj Mohd Nornasronsyah bin Hj Kamal Pasah