Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Majlis Penyampaian Hadiah Peserta Program Kebeliaan 3K

Tempat Acara/Aktiviti

Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Dearah Tutong

Tarikh & Waktu Bermula

03/02/2021 14:15

Tarikh & Waktu Berakhir

03/02/2021 16:15

Keterangan Acara

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Tetamu Kehormat Majlis tersebut

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

03-February-2021 2:15 PM

Unknown Column

03-February-2021 4:15 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 01/02/2021 14:27 by Hasrom Haji Mohammad Husain
Last modified at 01/02/2021 14:27 by Hasrom Haji Mohammad Husain