Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Sesi Muzakarah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Bersama Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Tempat Acara/Aktiviti

Bilik Mesyuarat, Tingkat 4, Bangunan Jabatan Daerah Brunei Dan Muara

Tarikh & Waktu Bermula

18/01/2021 08:00

Tarikh & Waktu Berakhir

18/01/2021 14:00

Keterangan Acara

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri hadir selaku Pengerusi.

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

18-January-2021 8:00 AM

Unknown Column

18-January-2021 2:00 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 18/01/2021 17:48 by Hasrom Haji Mohammad Husain
Last modified at 18/01/2021 18:04 by Hasrom Haji Mohammad Husain