Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Majlis Pembukaan Forum Dan Bengkel Peranan Belia Dalam Pengadaptasian Perubahan Iklim Dan Pengurangan Risiko Bencana

Tempat Acara/Aktiviti

Dewan Silaturrahim, Pusat Belia, Bandar Seri Begawan

Tarikh & Waktu Bermula

18/11/2020 09:00

Tarikh & Waktu Berakhir

18/11/2020 10:00

Keterangan Acara

Tetamu Kehormat hadir Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri.

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

18-November-2020 9:00 AM

Unknown Column

18-November-2020 10:00 AM

Attachments

Content Type: Event
Created at 16/11/2020 12:01 by Hasrom Haji Mohammad Husain
Last modified at 21/11/2020 11:15 by Hasrom Haji Mohammad Husain