Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aktiviti-Aktiviti

Manage PermissionsManage Permissions
|
Export Event

Tajuk Acara/Aktiviti

Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1442 Peringkat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Dan Jabatan-Jabatan Di Bawahnya

Tempat Acara/Aktiviti

Dewan Tripartite, Jabatan Buruh

Tarikh & Waktu Bermula

01/09/2020 15:00

Tarikh & Waktu Berakhir

01/09/2020 16:30

Keterangan Acara

Tetamu Kehormat: Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri

All Day Event

 

Recurrence

 

Date

01-September-2020 3:00 PM

Unknown Column

01-September-2020 4:30 PM

Attachments

Content Type: Event
Created at 31/08/2020 10:01 by Kartini Binti Yakub
Last modified at 31/08/2020 10:05 by Kartini Binti Yakub