Sign In
Web Creator
  
Tajuk Iklan
  
  
  

PEMBEKALAN CENDERAMATA BERUPA BARANGAN ANAK DAMIT BAGI MAJLIS KESYUKURAN DAN PENYAMPAIAN CENDERAMATA KEPADA ANAK-ANAK DAMIT YANG LAHIR 15 JULAI 2023 SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 TAHUN BAGI TAHUN 2023

14/06/2023 2:00 PGBahagian Perundangan (Right Wing), Tingkat 6, KHEDN
  

​To Supply And Install New Air Conditioning For Ministry of Home Affairs, Negara Brunei Darussalam - PHASE 3​

13/06/2023 2:00 PTGUnit Pengurusan Estet, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

PENYEDIAAN JAMUAN BAGI UPACARA PENGIBARAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 BAGI TAHUN 2023

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

​TAWARAN SEBUTHARGA BAGI PEMBEKALAN PAPER BAG BESERTA LOGO DENGAN PERKATAAN ‘SAMBUTAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE-77 TAHUN BAGI TAHUN 2023​

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  

Membekalkan Pakaian Seragam Penghulu Mukim, Ketua Kampung dan Ketua Rumah Panjang

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perancangan Daerah, Tingkat 2, KHEDN
  

​PENYEDIAAN JAMUAN BAGI UPACARA PENURUNAN BENDERA BESAR NEGARA BRUNEI DARUSSALAM SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN ULANG TAHUN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM YANG KE-77 BAGI TAHUN 2023

7/06/2023 2:00 PTGBahagian Perbandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
  
Membekal Dan Menghantar Kain Cara Melayu Dan Sinjang
Peserta Lelaki Bagi Majlis Khatam Al-Quran 77 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung. Penuntut-Penuntut Sekolah Dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-77 Tahun Bagi Tahun 2023 (Re-tender).


7/06/2023 2:00 PTGBahagian Penyelarasan Acara, Tingkat 2, KHEDN.