Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita Terkini

Manage PermissionsManage Permissions

PELANCARAN MAJLIS KHATAM 73 KALI

IMG_5261.JPG

KHAMIS, 2 Mei 2019 – Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Bagi Tahun 2019 telah diadakan pada hari ini  iaitu Khamis,  25 Syaaban 1440 Hijrah bersamaan 2 Mei 2019 Masehi bermula selepas sembahyang Fardhu Asar berjemaah bertempat di masjid-masjid terpilih disetiap daerah. Majlis ini adalah salah satu majlis yang dirancang oleh Jawatankuasa Kebangsaan Sempena Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Bagi Tahun 2019.

Majlis Khatam Al Quran 73 Kali Khatam tersebut adalah bagi memohon doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia dan sihat walafiat serta kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala. Disamping itu, Majlis ini diadakan bagi menzahirkan kesyukuran rakyat dan penduduk negara ini kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas limpah rahmat dan nikmatNya menjadikan Negara Brunei Darussalam di bawah kepimpinan bijaksana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Ianya juga diadakan bagi mendukung hasrat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah Negara Zikir dengan rakyatnya celik Al-Qur'an.

Peserta-peserta bagi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran adalah terdiri daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung di keempat-empat daerah seluruh negara mengikut kategori dewasa lelaki, dewasa wanita, belia dan beliwanis (berumur 13 tahun hingga 20 tahun) yang terpilih dan mewakili mukim dan kampung termasuk penuntut-penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sekolah Arab dan Skim Tilawah Al-Quran remaja dan kanak-kanak lelaki dan perempuan yang berumur 12 tahun ke bawah yang mewakili daripada Sekolah-Sekolah Arab, Sekolah-Sekolah Ugama dan Skim Khatam Al-Quran di bawah umur 10 tahun serta  penuntu-penuntut sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi  Pengajian Tinggi yang berjumlah keseluruhan 1,708 orang peserta.

Bagi Daerah Brunei dan Muara, Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran 73 Kali Khatam tersebut telah diadakan di Masjid Jame 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong, Bandar Seri Begawan. Hadir selaku Tetamu-Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatankuasa Kebangsaan Sambutan Perayaan Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Bagi Tahun 2019; Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan.

Turut hadir sama Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan; Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama; Pegawai Daerah Brunei dan Muara, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Pendidikan,  Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah.

Pada tahun ini, bagi Daerah Brunei dan Muara, penyertaan adalah berjumlah seramai 702 orang yang terdiri daripada:

 1. Lelaki Dewasa 35 orang
 2. Wanita Dewasa 35 orang
 3. Belia 35 orang
 4. Beliawanis 35 orang
 5. Kanak-Kanak lelaki 86 orang
 6. Kanak-Kanak perempuan 86 orang
 7. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Lelaki) 195 orang
 8. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Perempuan) 195 orang

Bagi Daerah Belait, Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran 73 Kali Khatam tersebut telah diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan. Hadir selaku Tetamu-Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Mulia Awang Mohd Riza bin Dato Paduka Haji Mohd Yunos, Setiausaha Tetap (Media dan Kabinet), Jabatan Perdana Menteri.

Turut hadir sama Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara bagi Daerah Belait, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Pemangku Pegawai Daerah Belait, Ketua Pegawai Ugama Daerah Belait, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan, , Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah, Pegawai-Pegawai Ugama, Bilal-Bilal, ahli-ahli Takmir Masjid dan anak-anak buah kampong.

Pada tahun ini, bagi Daerah Belait, penyertaan adalah berjumlah seramai 412 orang yang terdiri daripada:

 1. Lelaki Dewasa 35 orang
 2. Wanita Dewasa 35 orang
 3. Belia 35 orang
 4. Beliawanis 35 orang
 5. Kanak-Kanak lelaki 86 orang
 6. Kanak-Kanak perempuan 86 orang
 7. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Lelaki) 50 orang
 8. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Perempuan) 50 orang

Bagi Daerah Tutong, Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran 73 Kali Khatam tersebut telah diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Mohammed Alam, Kampung Sengkarai. Hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Mohd Yusof, Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Turut hadir sama Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara bagi Daerah Tutong, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Pegawai Daerah Tutong, Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan, , Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah, Pegawai-Pegawai Ugama, Bilal-Bilal, ahli-ahli Takmir Masjid dan anak-anak buah kampong.

Pada tahun ini, bagi Daerah Tutong, penyertaan adalah berjumlah seramai 412 orang yang terdiri daripada:

 1. Lelaki Dewasa 35 orang
 2. Wanita Dewasa 35 orang
 3. Belia 35 orang
 4. Beliawanis 35 orang
 5. Kanak-Kanak lelaki 86 orang
 6. Kanak-Kanak perempuan 86 orang
 7. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Lelaki) 50 orang
 8. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Perempuan) 50 orang

Bagi Daerah Temburong, Majlis Pelancaran Memulakan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran 72 Kali Khatam tersebut telah diadakan di Masjid Utama Muhammad Salleh, Pekan Bangar, Daerah Temburong.  Hadir selaku Tetamu Kehormat di Majlis tersebut ialah Yang Mulia, Yang Mulia Awang Haji Zolkiflee bin Haji Abdul Karim, Setiausaha Tetap, Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian.

Turut hadir sama ialah Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Negara, Pegawai Daerah Temburong, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Kementerian Pendidikan, Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong, Penghulu-Penghulu Mukim, Ketua-Ketua Kampung, Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung serta Pegawai-Pegawai dan Kakitangan Jabatan Daerah, Pegawai-Pegawai Ugama, Bilal-Bilal, ahli-ahli Takmir Masjid dan anak-anak buah kampong.

Pada tahun ini, bagi Daerah Temburong, penyertaan adalah berjumlah seramai 182 orang yang terdiri daripada:

 1. Lelaki Dewasa 18 orang
 2. Wanita Dewasa 18 orang
 3. Belia 35 orang
 4. Beliawanis 35 orang
 5. Kanak-Kanak lelaki 33 orang
 6. Kanak-Kanak perempuan 33 orang
 7. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Lelaki) 5 orang
 8. Penuntut-Penuntut Sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Institusi-Institusi Pengajian Tinggi (Perempuan) 5 orang

Majlis bermula dengan Bacaan Surah Al-Fatihah beramai-ramai yang diketuai oleh Tetamu Kehormat dengan niat khas Pembacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Majlis Khatam Al-Quran 73 Kali Khatam Ahli-Ahli Majlis Perundingan Mukim Dan Kampung Dan Penuntut-Penuntut Sekolah Seluruh Negara Sempena Sambutan Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Yang Ke-73 Bagi Tahun 2019 dan seterusnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bermula dari Juz Pertama dimulakan.

Majlis diakhiri dengan bacaan doa khusus bagi memohon doa ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang                   Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dilanjutkan usia dan sihat walafiat serta kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wata'ala.

Created at 14/05/2019 11:28 by Kartini Binti Yakub
Last modified at 14/05/2019 11:28 by Kartini Binti Yakub