Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMengenai Jabatan
JABATAN DAERAH TEMBURONG adalah sebuah Jabatan dibawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pentadbiran Jabatan ini dikendalikan oleh Pegawai Daerah Temburong.​

  
overview
  

​​​​​Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri merupakan salah satu daripada 12 buah Kementerian yang ditubuhkan pada 1 Januari 1984, iaitu tarikh Negara Brunei Darussalam mencapai semula taraf sebuah negara yang merdeka lagi berdaulat.​